Welkom!


Even voorstellen…
Welkom op mijn website! Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Josine Spijker en ik ben werkzaam als freelance notulist in de regio Almere / Amsterdam. U kunt mij inhuren voor het notuleren van uw vergadering.

Ervaring
Ik heb 15 jaar als directiesecretaresse gewerkt bij ING/NN Group en in die rol veel genotuleerd voor verschillende MT’s. Van januari 2017 tot maart 2018 heb ik op oproepbasis gewerkt als notulist en Ambtelijk Secretaris OR van de Centrale Ondernemingsraad van een bekend mediabedrijf in Amsterdam. Hierdoor heb ik specifiek veel ervaring opgedaan met het notuleren van (C)OR-vergaderingen. Hierbij heb ik te maken gehad met reorganisaties, een gang naar de Ondernemingskamer, een wisseling van de RvB en een overnamestrijd om het bedrijf. Een zeer dynamische werkomgeving dus. In deze vergaderingen komen alle bedrijfsonderdelen aan bod. Ook wordt er overleg gevoerd met de RvB/RvC (Overlegvergadering), HR, directie, de vakbonden en worden externe adviseurs geraadpleegd. Ook heb ik diverse werkgroep- en commissievergaderingen genotuleerd.

Vanaf 2018 notuleer ik o.a. voor de OR van Spaarnelanden (Haarlem), OR Ondersteuning (Reeuwijk), de Executive Board van Namco Healthcare Technology (Amsterdam), de OR+ (VB) van het Concertgebouworkest (Amsterdam), de Interne Bezwarencommissie Functiewaardering van Amstelring (Amsterdam), de OR van Humanitas (Amsterdam), de RvT van het IJburgcollege (Amsterdam), de RvT en RvB van Stichting IPSO en Vereniging IPSO Inloophuizen (Almere), de AvA van Eurotranspharma (Nijmegen), het Faculteitsbestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU (Amsterdam), de bewonersavond van Buro TP Trias Publica (Amsterdam) en de welstandscommissie van de Gemeente Almere (Almere).

Door mijn, door de jaren heen opgebouwde brede algemene, maatschappelijke en bedrijfsorganisatorische kennis, kan ik zaken die bediscussieerd worden snel plaatsen en op de juiste wijze in het verslag opnemen. Ik ben vlot van begrip en maak mij nieuwe werkomgevingen en terminologie snel eigen.

Opleiding en vaardigheden
Voorafgaand aan mijn werk als directiesecretaresse en notulist heb ik een studie communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd. Daarna ben ik kort werkzaam geweest als junior projectleider in het kwalitatief marktonderzoek en als klachtencoördinator. Interviewen, schrijven, willen leren, zijn dingen die bij mij horen. Ik ben een open persoonlijkheid die nieuwsgierig is naar nieuwe zaken, en zich hierdoor continue blijft doorontwikkelen. Ik heb talent en passie voor het notuleren en in het bijzonder voor het notuleren van vergaderingen van de (centrale) ondernemingsraad. Daarnaast werk ik nauwkeurig, vlot, professioneel en zijn mijn verslagen in foutloos Nederlands. Het is mogelijk om vooraf een oplevertermijn met elkaar af te spreken. Ik ben klantgericht, flexibel, discreet, representatief en snel van begrip. Onze samenwerking zal op vertrouwelijke basis zijn. Indien gewenst behoort het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring tot de mogelijkheden.

Momenteel volg ik de opleiding tot ‘Ambtelijk Secretaris OR’ (niveau 1 – OR-Assistent/OR-Secretaresse).

Ik zou het erg leuk vinden als u contact met mij opneemt om uw vergadering, op professionele wijze, voor u vast te leggen!

Voor mijn CV en referenties zie: https://www.linkedin.com/in/josinespijker/

Wat zijn de mogelijkheden?

Ik specialiseer mij in het notuleren van OR-vergaderingen. Ik heb kennis van de medezeggenschap en hou de ontwikkelingen op dit gebied bij. Door mijn werkervaring als notulist en ambtelijk secretaris van de COR van een bekend mediabedrijf weet ik hoe een ondernemingsraad werkt en welke punten in het verslag genoteerd moeten worden.

Ook als u een notulist zoekt voor een ander type vergadering, kunt u bij mij terecht!

U heeft de keuze uit verschillende verslagvormen, die hieronder staan beschreven. Als u contact met mij opneemt bepalen we in samenspraak welke verslagvorm het beste bij uw vergadering, uw wensen en het doel van de verslaglegging past.

Het beknopte verslag op onderwerp wordt door mij het meest gebruikt, maar ook het uitgebreide verslag op spreker komt regelmatig voor (bijvoorbeeld bij een vergadering met partijen die zich in een conflictsituatie bevinden of die tegengestelde belangen hebben en waar een volledige en juiste verslaglegging van afspraken, beloftes, toezeggingen etc. van belang kan zijn in de toekomstige samenwerking). Het is voor beide partijen dan ook prettig om gebruik te maken van een onafhankelijke, professionele notulist die voor een onpartijdige en neutrale verslaglegging zorgt.

Een Overlegvergadering zal vaak uitgebreider worden genotuleerd dan een reguliere OR-vergadering. Het is daarbij van belang om de gemaakte afspraken vast te leggen, om deze in de toekomst op te kunnen volgen en om hierover duidelijkheid te hebben en misverstanden te voorkomen. De notulen van de Overlegvergadering worden door de voorzitter van de OR en door de bestuurder ondertekend en kunnen als bewijsstuk dienen mocht er sprake zijn van een conflict of een gang naar de Ondernemingskamer.

VerslagvormUitwerktijd per vergaderuur*
Beknopt verslag op onderwerp2 uur
Uitgebreid verslag op onderwerp2,5 uur
Beknopt verslag op spreker3 uur
Uitgebreid verslag op spreker3,5 uur
Letterlijk / Woordelijk4,5 uur
Voorbereidingstijd / lezen vergaderstukkenTotaal 0,5-1 uur
Aanpassen verslagService / Inclusief
Actie- en BesluitenlijstService / Inclusief

De aanlevertijd voor verslagen is 3-5 dagen/i.o.

*De uitwerktijden worden ook bepaald door de complexiteit, de geagendeerde onderwerpen en de informatiedichtheid van de vergadering. Bijvoorbeeld de uitwerktijd voor een beknopt verslag op onderwerp van een OR-vergadering is meestal 1 op 2, en de uitwerktijd voor een beknopt verslag op onderwerp van een Overlegvergadering / Bestuursvergadering / vergadering Raad van Bestuur / vergadering Raad van Toezicht / vergadering Raad van Commissarissen is meestal 1 op 2,5. 

Tarieven

Uurtarief
Op aanvraag.

Bij een spoed-, avond-, of Engelstalige vergadering, wordt een toeslag op het uurtarief berekend.

Regio
De regio waar ik werkzaam ben is Almere/Amsterdam. Andere regio’s, die goed te bereiken zijn met het OV, zijn bespreekbaar. Bij opdrachten buiten mijn regio wordt reistijd (deels) in rekening gebracht.

Vragen of direct een vergadering boeken?

U kunt mij een e-mail sturen middels het invullen van het contactformulier. Tevens kunt u mij telefonisch bereiken: 06-48165347.

Ik reageer snel en kijk uit naar onze samenwerking!